.no
.se

Mysoft - for organisasjoner med visjoner

Mysoft er en ledende programvareleverandør til det skandinaviske organisasjons-markedet. Med over 100 kunder i Norge, Sverige og Danmark, har fagløsningene fra Mysoft befestet sin lederstilling innen alle typer organisasjoner.

Mysoft leveres i dag som virksomhetsportaler med integrerte fagløsninger for alle typer av medlems- og innsamlingsorganisasjoner. I tillegg dekker fagløsningene områder som CRM, saksbehandling, dokumenthåndtering og kursadministrasjon.

Vi leverer også full ASP-drifter av våre fagløsninger til våre kunder, samtidig som vi kan tilby publiserings- og portalløsninger. Enten fullstendige forretningsportaler, eller som medlems- og markedsportaler for organisasjonens medlemmer/ givere/ tillitsmannsapparat, med utstrakt tilgang til selvbetjeningsfunksjoner.


Østensjøveien 27, 0661 Oslo, Tlf: +47 23 05 22 00, Fax: +47 23 05 22 01, firmapost@mysoft.no