.se
.no

MySoft - för organisationer med visioner

MySoft - en ledande programvaruleverantör till den skandinaviska organisationsmarknaden. Med över 100 kunder i Sverige, Norge och Danmark, har lösningarna från MySoft befäst sin plats som marknadsledare för alla typer av ideella organisationer.

MySoft levereras idag som verksamhetsportaler med integrerade branchlösningar till alla typer av medlems- och insamlingsorganisationer. Utöver branchlösningarna täcker verksamhetssystemen från MySoft områden som CRM, ärendehantering, dokumenthantering och kursadministration m.fl.

Vi levererar även full ASP-drift av våra lösningar till våra kunder och kan erbjuda publicerings och portallösningar för kundernas webbplatser. Antingen som totalintegrerade verksamhetsportaler eller som medlems- och marknadsportaler för organisationens medlemmar/givare/kursdeltagare. För de förtroendevalda inom organiationen erbjuds intranätslösningar med möjlighet till administration och kommunikation samt egna utrymmen för det lokala styrelsearbetet.

Årstaängsvägen 17, 117 43 STOCKHOLM, Telefon: +46 (0)8-449 89 00 info@mysoft.se